Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 21/11/2023 – Tâm lý thận trọng

Tâm lý thận trọng

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 21/11/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 11 21

 

Sau khi mở Gap giảm điểm quanh vùng 1085, thị trường có phản ứng, xuất hiện lực cầu kéo VN-Index quay trở lại trạng thái xanh nhẹ vào cuối phiên, tuy vậy thị trường vẫn chưa thể vượt qua đường kháng cự MA10 ngày. Trên biểu đồ khung tuần, xu hướng giảm của thị trường đang được hình thành với đỉnh và đáy thấp dần nhưng cấu trúc thị trường ở khung biểu đồ 30M và 1H vẫn đang duy trì đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước. Ở biểu đồ khung ngày, thị trường đang dao động trong biên độ từ 1075 – 1133 điểm, đặc biệt VN-Index xuất hiện lực cầu tại đường MA20 ngày cho kỳ vọng khả năng tạo vùng tái tích lũy hoặc phân phối quanh vùng này sau đó mới hình thành xu hướng mới tiếp theo.

 

Khối lượng giao dịch của thị trường trung bình 20 phiên dao động khoảng 13-14 nghìn tỷ đồng một phiên và thiếu sự hỗ trợ tích cực về thông tin, trong khi tâm lý của nhà đầu tư đang khá thận trọng.

 

Trong kịch bản tích cực, thị trường cần đi ngang quanh biên 1075 – 1133 điểm, hấp thụ hết lực cung từ các phiên trước thì sau đó mới có thể tiếp tục xu hướng hồi phục mới. Ngược lại, với kịch bản đường giá giảm qua mốc 1070 ± thì VN-Index có xác suất cao hình thành xu hướng giảm tiếp diễn về mốc hỗ trợ gần nhất 1020 điểm.

 

Chiến lược thị trường

Xu hướng thị trường chung điều chỉnh ở khung giao dịch trung hạn. Xu hướng ngắn hạn đã xác nhận nhịp hồi phục đã kết thúc khi chỉ số đóng nến dưới MA10 ngày.

 

Nhà đầu tư đã đưa danh mục về trạng thái an toàn nên quan sát phản ứng của thị trường tại các mốc hỗ trợ tiếp theo, không nên giải ngân nếu chưa xác nhận tín hiệu tạo đáy ngắn hạn rõ ràng. Nhà đầu tư cần tuân thủ kỷ luật giao dịch, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn.

 

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là 1075 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm xa hơn là vùng 950-980 điểm.