Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 21/06/2023

TRỞ LẠI

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy đã kết thúc ở đây và dự kiến thị trường sẽ tiếp tục hướng tới chinh phục vùng kháng cự 1.04x với ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.097-1.100 điểm. NĐT có thể tiếp tục nắm giữ và gia tăng lượng cổ phiếu.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 06 21