Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 21/04/2023

ĐÁO HẠN ÊM ĐỀM

Lực bán đã yếu dần tuy nhiên chưa có dấu hiệu của lực cầu tại vùng giá này và thị trường vẫn tiếp tục trong nhịp điều chỉnh. NĐT nên tiếp tục theo dõi lực cầu vào thị trường và hạn chế mua đuổi khi chưa có dấu hiệu của lực cầu. Các mốc hỗ trợ tiếp theo có thể quan sát là ở vùng điểm số 1.040 và thấp hơn ở vùng 1.020.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 21/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Bản tin ngày – 2023 04 21