Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 20/10/2023

toan-canh-thi-truong-201023

Phiên đáo hạn phái sinh, Short thắng thế

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 20/10/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 10 20

 

Đối với nhà đầu tư đã hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu, chốt lãi thì giai đoạn này nên đứng ngoài quan sát thị trường phản ứng ở mốc hỗ trợ vùng 1060 – 1080 xa hơn là 1033 điểm, để đưa ra quyết định giao dịch trong thời gian tới.

 

Đối với nhà đầu tư vẫn giữ nguyên vị thế ngắn hạn cần tuân thủ quy tắc quản trị rủi ro, thực hiện chốt lời/cắt lỗ đúng tỷ trọng (5-7%) để bảo vệ thành quả vừa qua.