Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 20/06/2023

ĐIỀU CHỈNH TIẾP DIỄN

NĐT nên tập trung vào quản trị rủi ro và bảo vệ thành quả đã đạt bằng cách hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức phù hợp với khẩu vị rủi ro và quy mô tài khoản. Trong tuần này, NĐT cần chú ý phản ứng của thị trường tại vùng đã đề cập trên để có những hành động phù hợp tiếp theo.

 

Xem chi tiết tại 0. Toàn cảnh thị trường – Bản tin ngày – 2023 06 20