Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 20/04/2023

LO LẮNG TRƯỚC ĐÁO HẠN

Lực cầu tiếp tục ghi nhận yếu và nhịp điều chỉnh vẫn đang diễn ra. NĐT nên tiếp tục hạ tỷ trọng để đưa tài khoản về mức an toàn và hạn chế mua vào ở thời điểm hiện tại. Các mốc hỗ trợ tiếp theo có thể quan sát là ở vùng điểm số 1.040 và thấp hơn ở vùng 1.020.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 20/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 04 20