Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 19/09/2023

KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG MA50 NGÀY

Phiên giao dịch 19/09 nhà đầu tư tiếp tục quan sát tín hiệu thị trường có thể cho xác suất tạo đáy ngắn hạn, dấu hiệu dừng đà bán của khối nhà đầu tư nước ngoài. Khi đó nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò vị thế ngắn hạn đối với nhóm ngành cổ phiếu cho tín hiệu kỹ thuật.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 19