Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 18/08/2023

VÙNG ƯU TIÊN QUẢN TRỊ

Thị trường xuất hiện phân hóa. Vùng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số ở quanh mốc 1214 cần đặc biệt được lưu tâm. Kháng cự gần nhất nằm ở quanh 1245-1256. Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 08 18