Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 18/04/2023

YẾU ĐUỐI

Phiên hồi phục ghi nhận lực cầu yếu, vì vậy nhịp điều chỉnh của thị trường chưa kết thúc. NĐT nên tiếp tục canh bán chốt lời và hạ tỷ trọng để đưa tài khoản về mức an toàn hơn. NĐT hạn chế mua fomo do thị trường vẫn chưa ổn định. Các mốc hỗ trợ tiếp theo có thể quan sát là ở vùng điểm số 1.040 và thấp hơn ở vùng 1.020.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 18/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 04 18