Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 17/05/2023

RUNG LẮC

Thị trường đã gặp áp lực chốt lời sau khi gặp kháng cự và sẽ cần thêm thời gian để tích lũy. NĐT tiếp tục tham gia trading với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Dòng tiền vẫn đang tiếp tục ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vì vậy NĐT nên tập trung vào các cổ phiếu này.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 17/05/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 05 17