Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 16/11/2023

Nhịp hồi phục tiệm cận MA10 tuần

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 16/11/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 11 16

 

Thị trường đã tiến vào vùng kháng cự mạnh như trong báo phân tích cuả ABS tháng 11. Nhà đầu tư đã đưa danh mục về trạng thái an toàn có thể quan sát phản ứng của thị trường ở các kịch bản trên. Cần tuân thủ kỷ luật giao dịch, ưu tiên đưa danh mục luôn ở trạng thái an toàn khi thị trường đi vào vùng rủi ro 1120 – 1140 điểm.

 

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là mốc 1090 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.