Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 15/09/2023

QUẢN TRỊ RỦI RO

Thị trường cần tích lũy lại trong phiên giao dịch sắp tới chuẩn bị cho pha tăng tiếp theo. Khuyến nghị nhà đầu tư quan sát cổ phiếu được khối ngoại mua ròng và có sự tích lũy mẫu hình kỹ thuật. Giải ngân từng phần theo vị thế và quản trị vốn chặt chẽ.

Nhà đầu tư quan sát nhóm ngành có cổ phiếu leader đã vượt đỉnh để canh mua gia tăng vị thế nắm giữ. Các ngành đáng chú ý là Ngân hàng, Dầu khí, Bất động sản khu công nghiệp, Đầu tư công, Chứng khoán, Bán lẻ, Bất động sản, Lương thực, Xuất khẩu, Hóa chất,…Ưu tiên giao dịch ngắn hạn, trung hạn với cổ phiếu đã hoàn thành mẫu thành hình tích lũy trước thị trường.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 15