Chia sẻ:

Toàn cạnh thị trường: Bản tin ngày 14/11/2023

THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH GIẰNG CO

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 14/11/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 11 14

 

Thị trường có khả năng sẽ theo kịch bản giao dịch quanh vùng tái tích lũy 1060 – 1080 điểm. Đối với nhà đầu tư đã đưa danh mục về trạng thái an toàn có thể quan sát phản ứng của thị trường tại các mốc hỗ trợ trên. Đối với nhà đầu tư có vị thế giá không tốt trước đây cần tuân thủ kỷ luật giao dịch, ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn khi thị trường xuất hiện nhịp hồi phục tại khung biểu đồ 1H và 30M.

 

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là mốc 1075 điểm.

 

Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.