Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 14/09/2023

GIẰNG CO TẠI VÙNG ĐỈNH

Thị trường tích lũy trong phiên giao dịch sắp tới chuẩn bị cho pha tăng tiếp theo. Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục giải ngân từng phần.

Nhà đầu tư quan sát nhóm ngành có cổ phiếu leader đã vượt đỉnh để canh mua gia tăng vị thế nắm giữ. Các ngành đáng chú ý là Dầu khí, Bất động sản khu công nghiệp, Đầu tư công, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ, Lương thực, Xuất khẩu, Hóa chất,… Ưu tiên giao dịch ngắn hạn, trung hạn với cổ phiếu đã hoàn thành mẫu thành hình tích lũy trước thị trường.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 14