Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 14/06/2023

TIẾN LÊN

Chỉ số đã ở rất gần vùng kháng cự 1.124 trong ngắn hạn và dòng tiền tiếp tục ủng hộ sẽ đẩy chỉ số lên kháng cự tiếp theo ở vùng 1.138 điểm. Do thị trường đang gần các vùng kháng cự, NĐT chốt lời dần vị thế để giữ lại lợi nhuận và giữ một phần vị thế ở lại để theo dõi thị trường. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.078-1.084 điểm. ABS phân bổ vào ngành bán lẻ và phân bón cho tháng 6.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 06 14