Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 13/10/2023

KIẾM ĐIỂM CUNG VÙNG KHÁNG CỰ 1160+/-

Nhà đầu tư đã mua vào vị thế ngắn hạn có thể chủ động giao dịch khi thị trường gặp các mốc kháng cự và nâng mức chặn lỗ lên điểm mua trước đó.

Thị trường hồi phục kỹ thuật sau pha điều chỉnh rất mạnh tuy nhiên vẫn đang ở vùng rủi ro của nhịp điều chỉnh trung hạn, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục phù hợp với nhịp hồi phục của thị trường, NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ – kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch với cổ phiếu đang nắm giữ.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 10 13