Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 13/09/2023

TEST MA20 NGÀY THÀNH CÔNG

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường xác nhận pha lên tiếp theo, Khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giải ngân.

Nhà đầu tư quan sát nhóm ngành có cổ phiếu leader đã vượt đỉnh để canh mua gia tăng vị thế nắm giữ. Các ngành đáng chú ý là Chứng khoán, Bất động sản, Bất động sản khu công nghiệp, Lương thực, Xuất khẩu, Đầu tư công, Hóa chất,…Ưu tiên giao dịch ngắn hạn, trung hạn với cổ phiếu đã hoàn thành mẫu thành hình tích lũy trước thị trường.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 13