Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 13/04/2023

PHÂN HÓA

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường tiếp tục test cung/cầu tại vùng 1.070-1.080 trước khi chinh phục 1.080. Đây là cơ hội để NĐT cơ cấu lại danh mục và canh mua cổ phiếu khi test vùng hỗ trợ này thành công. NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đã mua kỳ vọng thị trường tăng điểm để lên test 1.100 và cao hơn ở kênh giá trên (vùng 1.140-1.160). Khi thị trường điều chỉnh NĐT có thể canh mua gia tăng, cơ cấu lại danh mục. Vùng hỗ trợ hiện tại NĐT cần quan sát ở vùng 1.030.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 13/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Bản tin ngày – 2023 04 13