Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 12/09/2023

ĐIỀU CHỈNH SAU THỜI GIAN TĂNG MẠNH

Thị trường xác nhận điều chỉnh ngắn hạn, vùng hỗ trợ động quanh mốc VNIndex 1.215 (+/-).  

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 12