Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 12/05/2023

RUNG LẮC

Thị trường đang tích lũy để vượt vùng 1.058-1.060 và sau đó sẽ tiến lên vùng cao hơn ở 1.073-1.080. NĐT tiếp tục tham gia trading với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Dòng tiền vẫn đang tiếp tục ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vì vậy NĐT nên tập trung vào các cổ phiếu này.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 12/05/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 05 12