Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 11/07/2023

BẬT TĂNG

Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục và hạn chế mua mới với các mã đã đạt biên độ tăng và gần vùng kháng cự. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin ngày – 2023 07 11