Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 10/10/2023

GIỮ ĐÀ HỒI PHỤC KỸ THUẬT

Nhà đầu tư đã mua vào vị thế ngắn hạn có thể chủ động giao dịch khi thị trường gặp các mốc kháng cự trên. Đối với nhà đầu tư có vị thế không an toàn trong quá trình điều chỉnh vừa qua có thể canh hạ tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index hồi phục.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 10 10