Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 09/05/2023

TRỞ LẠI

Thị trường đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn với dòng tiền tiếp tục hướng về các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. NĐT có thể tận dụng cơ hội này để trading ngắn hạn và tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ. Với các NĐT có tỷ trọng cổ phiếu cao có thể canh để hạ tỷ trọng cổ phiếu vào nhịp hồi này.

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 09/05/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 05 09