Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 08/09/2023

RUNG LẮC VÙNG ĐỈNH CŨ

Thị trường tiếp tục hồi phục về đỉnh cũ và xác nhận nhịp tăng tiếp theo. Dòng tiền hướng sự quan tâm vào các dòng cổ phiếu Đầu tư công, Dầu khí, Thủy sản, Dệt may.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 08