Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 06/09/2023

TÂM LÝ LẠC QUAN TIẾP NỐI

Thị trường tiếp tục hồi phục. Dòng tiền hướng sự quan tâm vào dòng Chứng khoán, Bất động sản, Ngân hàng, Đầu tư công, Dầu Khí, Thủy sản…

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 06