Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 05/04/2023

NGHỈ CHÂN

Thị trường vẫn đang giữ trạng thái tích cực và đang trong trạng thái điều chỉnh tích lũy tại đây. NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đã mua kỳ vọng thị trường tăng điểm để lên test 1.100 và cao hơn ở kênh giá trên (vùng 1.140-1.160). Khi thị trường điều chỉnh NĐT có thể canh mua gia tăng, cơ cấu lại danh mục. Vùng hỗ trợ hiện tại NĐT cần quan sát ở vùng 1.030.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 05/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 04 05