Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 04/07/2023

HỒI PHỤC KHÓ KHĂN

Thị trường tiếp tục trong nhịp điều chỉnh và chưa có thêm tín hiệu tích cực. NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục và hạn chế mua mới với các mã đã đạt biên độ tăng và gần vùng kháng cự. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 07 04