Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 03/10/2023

HỖ TRỢ VÙNG 1137 ĐIỂM TRONG NHỊP HỒI PHỤC KỸ THUẬT

Nhà đầu tư quan sát diễn biến của thị trường, trong trường hợp lực cầu chỉ số VN-Index giữ được mốc 1137 điểm và có tín hiệu ngồi phục hắn hạn thì NĐT có thể giải ngân mua sớm trước với vị thế giao dịch ngắn hạn tới vùng chỉ số thị trường đạt ngưỡng 1174 và 1185-1194 điểm
Ở kịch bản tín hiệu thị trường không đủ tốt, nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi tín hiệu an toàn từ thị trường ở ngưỡng hỗ trợ 1120 và 1090+/- mới có thể giải ngân mua vị thế giao dịch ngắn hạn.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 10 03