Chia sẻ:

TNH: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 24 03 TNH Earning release 4Q23

 

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần và LNST của TNH đạt 532 tỷ đồng (+15% svck) và 145 tỷ đồng (+3% svck). TNH vẫn duy trì được kết quả kinh doanh tương đối tích cực trong năm 2023 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao và tình trạng thiếu thuốc men và vật tư y tế trên cả nước.