Chia sẻ:

TIP: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240308 TIP Earning release 4Q23

 

Lũy kế cả năm 2023, TIP ghi nhận doanh thu suy giảm nhưng LNST tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần và LNST của TIP lần lượt đạt 158 tỷ đồng (-29% svck) và 196 tỷ đồng (+95% svck). LNST tăng trưởng mạnh đến từ khoản doanh thu tài chính tăng mạnh trong năm 2023, đạt 178 tỷ đồng (tăng 4,9 lần svck).