Chia sẻ:

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu ABS

Ngày 24/9/2021, Bà Nguyễn Thị Hải Yến đã thông báo với ABS hiện đang bị thất lạc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu GELEXIMCO.BOND.2020.23.16 với thông tin chi tiết như sau:

Mã số: GELEXIMCO.BOND.2020.23.16 do CTCP Chứng khoán An Bình phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: NGUYÊN THỊ HẢI YẾN

Số CMND: 091527979

Ngày cấp: 06/04/2009          Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ đăng ký thường trú: Sông Công, Thái Nguyên

Địa chỉ liên hệ: Sông Công, Thái Nguyên

Số lượng sở hữu: 01 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000.000đ/ trái phiếu (một trăm triệu đồng/trái phiếu)

Tổng mệnh giá: 100.000.000đ (một trăm triệu đồng)

Ngày phát hành: 21/08/2020

Ngày đáo hạn: 21/08/2022

ABS trân trọng thông báo./.