1900545496

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu ABS

Ngày 14/4/2021, BÀ VÕ ANH TÚ có đến ABS thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu ABS với thông tin như sau:

Mã số: ABS.BOND.2020 do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: VÕ ANH TÚ 

Số CMND: 012136149

Ngày cấp: 11/06/2009             Nới cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ đăng ký thường trú: Cầu Giấy, HN

Địa chỉ liên hệ: P 2508, N07, B1.2 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, HN

Điện thoại: 0936 180 993

Số lượng sở hữu: 1.050 trái phiếu

Mệnh giá: 1.000.000đ/ trái phiếu

Tổng mệnh giá: 1.050.000.000đ

Ngày phát hành: 05/08/2020

Ngày đáo hạn: 05/08/2023

Trân trọng thông báo./.

1900545496