Chia sẻ:

Thông báo về việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Geleximco

Ngày 22/01/2021, Bà Lê Thị Quý có đến ABS đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Geleximco với thông tin như sau:

Mã số: GELEXIMCO.BOND.2020.2022.08.08 do Tập đoàn GELEXIMCO phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: Lê Thị Quý

Số CMND: 001143002951

Địa chỉ: SN 32, Ngách 69A/131 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Số lượng sở hữu: 01 trái phiếu

Mệnh giá: 100 triệu đồng/ trái phiếu

Tổng mệnh giá: 100.000.000đ

Ngày phát hành: 07/09/2020

Ngày đáo hạn: 07/09/2022

Mã số: GELEXIMCO.BOND.2020.2022.15.41 do Tập đoàn GELEXIMCO phát hành do Tập đoàn GELEXIMCO phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: Lê Thị Quý

Mệnh giá: 100 triệu đồng/ trái phiếu

Tổng mệnh giá: 100.000.000đ

Ngày phát hành: 21/09/2020

Ngày đáo hạn: 21/09/2022

Trân trọng thông báo./.