Chia sẻ:

Thông báo về Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil

Theo thông tin từ các cơ quan báo chí ngày 04/04/2022, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của 3 công ty thành viên thuộc Tâp đoàn Tân Hoàng Minh. Về sự việc này, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) thông tin chính thức như sau:

  1. ABS với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành đã thực hiện tư vấn hồ sơ 01 đợt phát hành với tổng trị giá 800 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, mã hiệu trái phiếu SOLCH2123001, phát hành ngày 06/07/2021, là trái phiếu có tài sản bảo đảm và bảo lãnh thanh toán. Việc cung cấp dịch vụ của ABS phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ABS, tuân theo quy định của pháp luật và trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin công bố trong hồ sơ chào bán. Toàn bộ số trái phiếu của đợt phát hành này đã được bán cho 01 nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
  2. ABS không tham gia vai trò đơn vị phân phối thứ cấp (không tư vấn hay phân phối tài liệu chào bán hoặc tham gia bất kỳ khâu nào để bán thứ cấp) đối với trái phiếu này từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh hay bất kỳ trái phiếu nào liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoặc các công ty liên quan cho các nhà đầu tư khác.
  3. ABS không cung cấp hoặc hợp tác với bên thứ ba để cung cấp bất kỳ sản phẩm tài chính nào liên quan tới trái phiếu nêu trên; không cam kết thu xếp thanh khoản, tìm kiếm khách hàng mua, mua lại trái phiếu này trên thị trường thứ cấp (ABS cũng không đầu tư tự doanh, nắm giữ trái phiếu này hoặc trái phiếu bất kỳ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoặc các Công ty liên quan).
  4. Với tư cách là Đại lý lưu ký, ABS tuân thủ Quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục chuyển nhượng Trái phiếu mã SOLCH2123001 nói trên từ ngày 03/4/2022.
  5. ABS đang theo dõi sát các thông tin, liên hệ với tổ chức phát hành, các đơn vị liên quan và xử lý các công việc nghiệp vụ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Một số bài viết liên quan: 

1. https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-an-binh-len-tieng-ve-viec-tu-van-800-ty-dong-trai-phieu-cua-cong-ty-thuoc-tan-hoang-minh-103041.html

2. https://cafef.vn/chung-khoan-an-binh-abs-len-tieng-ve-lo-trai-phieu-bi-huy-bo-cua-tan-hoang-minh-20220405154903106.chn

ABS xin trân trọng thông báo!