Chia sẻ:

Thông báo thay đổi và áp dụng mẫu Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần/Cổ phiếu mới kể từ ngày 13/10/2022

Kể từ ngày 13/10/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thay đổi và áp dụng mẫu mới của Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP), thay thế GCNSHCP đã phát hành trước ngày này. Quý cổ đông vui lòng đến Hội sở hoặc chi nhánh của ABS để nhận GCNSHCP theo mẫu mới.