Chia sẻ:

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:


1. Người được ủy quyền công bố thông tin cũ:


–  Bà Tạ Thị Hồng Hà


–  Số CMND: 011763856       Cấp ngày: 05/03/2008             Nơi cấp: Hà Nội


–  Địa chỉ thường trú: Số 279 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội


–  Chức vụ tại Công ty: Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận Kiểm soát nội bộ – Khối Pháp chế, Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ.


–  Email: ha.tathihong@abs.vn


2. Người được ủy quyền công bố thông tin mới:


–  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng


–  Số CMND: 162473967       Ngày cấp: 10/07/2014             Nơi cấp: Nam Định


–  Địa chỉ thường trú: 16/49 Vị Hoàng, TP. Nam Định


–  Chức vụ tại Công ty: Giám đốc phụ trách phòng Kiểm soát nội bộ – Khối Pháp chế, Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ.


–  Email: hang.nguyenthithu@abs.vn


Văn bản ủy quyền đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hằng có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2018 và thay thế cho văn bản ủy quyền đối với Bà Tạ Thị Hồng Hà (số 60C/UQ-TGĐ/PC2017 ký ngày 27/09/2017) cho đến khi có thông báo sửa đổi/hủy bỏ bằng văn bản của ABS.


Các tập tin đính kèm:


Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin


Bản cung cấp thông tin


ABS