Chia sẻ:

Thông báo tạm dừng việc nhận đăng ký mới sản phẩm A-Cash

ABS thông báo tạm ngừng nhận đăng ký Khách hàng mới tham gia sản phẩm “A-Cash – sinh lời tự động” kể từ ngày 29/12/2023.

 

Đối với các Khách hàng đã đăng ký và đang sử dụng sản phẩm A-Cash trước ngày 29/12/2023 vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi có thông báo khác, mọi quyền lợi liên quan đến số tiền tham gia sẽ được đảm bảo theo Điều khoản và Điều kiện của sản phẩm, chi tiết xem tại đây​.

 

Trân trọng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình