Chia sẻ:

Thông báo kết quả ĐKĐG mua CP CTCP Xây dựng và ĐTPT nhà Hà Nội số 15 do HANDICO sở hữu


1. Tên đợt bán đấu giá


:


Bán đấu giá cổ phần do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 15 (HANDICO15).2. Địa chỉ ( HANDICO15 )


:


Số 369 đường Trường Chinh-P.Khương Trung-Q.Thanh Xuân-TP.Hà Nội3. Vốn điều lệ


:


14.000.000.000 (Mười bốn tỷ đồng)4. Loại cổ phần bán đấu giá


:


Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng5. Số lượng cổ phần đấu giá


:


691.378 cổ phần6. Mệnh giá


:


10.000 đồng/cổ phần7. Giá khởi điểm


:


10.600 đồng/cổ phần8. Tổng số nhà đầu tư đăng ký


:


06 (sáu) Nhà đầu tư     Cá nhân


:


06 (sáu) Nhà đầu tư     Pháp nhân


:


0 (không) Nhà đầu tư9. Tổng số cổ phần đăng ký


:


2.074.134 cổ phần     Cá nhân


:


2.074.134 cổ phần     Pháp nhân


:


           0 cổ phần