Chia sẻ:

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội tại CTCP Xây dựng và ĐTPT nhà Hà Nội số 15


–  Tổ chức chào bán


Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội(HANDICO)–  Tổ chức phát hành


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 15  (Handico 15)–  Tổ chức thực hiện bán đấu giá


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)–  Số cổ phần đưa ra đấu giá


691.378 cổ phần–  Mệnh giá


10.000 đồng/cổ phần–  Giá khởi điểm


10.600 đồng/cổ phần–  Số nhà đầu tư tham gia đấu giá


06 nhà đầu tư. Trong đó: Tổ chức 0; Cá nhân: 06–  Tổng số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá


2.074.134 cổ phần–  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ


06 phiếu–  Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ


2.074.134 cổ phần–  Khối lượng đặt mua cao nhất


691.378 cổ phần–  Khối lượng đặt mua thấp nhất


98.000 cổ phần–  Giá đặt mua cao nhất


12.300 đồng/cổ phần–  Giá đặt mua thấp nhất


10.600 đồng/cổ phần–  Giá đấu thành công cao nhất


12.300 đồng/cổ phần–  Giá đấu thành công thấp nhất


11.100 đồng/cổ phần–  Giá đấu thành công bình quân


11.270 đồng/cổ phần–  Số nhà đầu tư trúng đấu giá


02 nhà đầu tư. Trong đó: Tổ chức: 0; Cá nhân: 02–  Số lượng cổ phần bán được


691.378 cổ phầnTrong đó: Số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài


0 cổ phần–  Tổng giá trị cổ phần bán được


7.791.895.800 đồng–  Thời gian nộp tiền mua cổ phần


Từ ngày 23/05/2018 đến ngày 31/05/2018–  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc


Từ ngày 23/05/2018 đến ngày 28/05/2018