Chia sẻ:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CTĐT & PT NHÀ HÀ NỘI


Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội(HANDICO)Công ty cổ phần Kinh doanh và Xây dựng nhà (REC) • Tổ chức thực hiện bán đấu giá


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) • Số cổ phần đưa ra đấu giá


60.000 cổ phần100.000 đồng/cổ phần151.000 đồng/cổ phần • Số nhà đầu tư tham gia đấu giá


07 nhà đầu tư. Trong đó: Tổ chức 0; Cá nhân: 07 • Tổng số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá


249.600 cổ phần • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ


07 phiếu • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ


249.600 cổ phần • Khối lượng đặt mua cao nhất


60.000 cổ phần • Khối lượng đặt mua thấp nhất


3.000 cổ phần • Giá đặt mua cao nhất


158.000 đồng/cổ phần • Giá đặt mua thấp nhất


151.000 đồng/cổ phần • Giá đấu thành công cao nhất


158.000 đồng/cổ phần • Giá đấu thành công thấp nhất


156.000 đồng/cổ phần • Giá đấu thành công bình quân


157.333 đồng/cổ phần • Số nhà đầu tư trúng đấu giá


02 nhà đầu tư. Trong đó: Tổ chức: 0; Cá nhân: 02 • Số lượng cổ phần bán được


60.000 cổ phầnTrong đó: Số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài


0 cổ phần • Tổng giá trị cổ phần bán được


9.440.000.000 đồng • Thời gian nộp tiền mua cổ phần


Từ ngày 10/04/2018 đến ngày 18/04/2018 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc


Từ ngày 10/04/2018 đến ngày 12/04/2018