Chia sẻ:

Thông báo kết quả chào bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ra công chúng (Đợt 2)

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, với tư cách là Đại lý phát hành, xin thông báo kết quả chào bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ra công chúng (Đợt 2). Thông tin chi tiết tại đây