Chia sẻ:

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐT&PT nhà Hà Nội sở hữu tại CTCP ĐT&PT nhà Hà Nội số 27


Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐT&PT nhà Hà Nội


sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 được tổ chức vào ngày 17/07/2018


 • Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO)

 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27

 • Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 303.600 cổ phần.

 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

 • Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần.

 • Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 05 NĐT cá nhân, trong nước

 • Tổng khối lượng đăng ký đặt mua: 910.800 cổ phần.

 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 05 phiếu

 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 910.800 cổ phần.

 • Khối lượng đặt cao nhất: 303.600 cổ phần.

 • Khối lượng đặt thấp nhất: 57.500 cổ phần.

 • Giá đặt mua cao nhất: 15.300 đồng/cổ phần.

 • Giá đặt mua thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần.

 • Giá đấu thành công cao nhất: 15.300 đồng/cổ phần.

 • Giá đấu thành công thấp nhất: 15.300 đồng/cổ phần.

 • Giá đấu thành công bình quân: 15.300  đồng/cổ phần.

 • Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư cá nhân, trong nước

 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 303.600 cổ phần

 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 4.645.080.000 đồng

 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 17/07/2018 đến trước 15giờ30 ngày 20/07/2018.

 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 17/07/2018 đến ngày 19/07/2018


  ABS