Chia sẻ:

Thông báo hạ mức lãi suất cho vay ký quỹ tại ABS

Nhằm nâng cao trải nghiệm và chất lượng/dịch vụ tốt nhất với sự linh hoạt, thích ứng cao với thị trường đối với Khách hàng, luôn luôn lấy Khách hàng làm trọng tâm, ABS trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng mức lãi suất cho vay ký quỹ áp dụng cho từng kỳ hạn hiệu lực từ ngày 05/05/2023, cụ thể như sau:

 

STT

Tên sản phẩm Lãi suất/năm

Từ 19/12/2022 đến hết 04/05/2023

Lãi suất/năm

Điều chỉnh từ 05/05/2023

1

M – A – Stock EKYC T0-T90: 13.5%

Ứng trước: 13.5%

T0-T90: 13%

Ứng trước: 13%

2

M – A – Stock M Active T0-T5: 12.5%

T6-T90: 14%

Ứng trước: 13.5%

T0-T5: 12.5%

T6-T90: 13%

Ứng trước: 13%

3

M – A – Stock T+2 T0-T2: 0%

T3-T60: 13.5%

Ứng trước: 13.5%

T0-T2: 0%

T3-T60: 13%

Ứng trước: 13%

4 M – A – Stock VIP30 T0-T5: 12.5%

T6-T90: 13%

Ứng trước: 13%

T0-T5: 12%

T6-T90: 12.5%

Ứng trước: 12.5%