Chia sẻ:

Thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay một số mã chứng khoán thuộc danh mục giao dịch chứng khoán ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Binh (ABS) trân trọng thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay một số mã chứng khoán thuộc danh mục giao dịch ký quỹ. Nội dung cụ thể như sau:

Mã CK

Tên Công ty Tỷ lệ cho vay hiện tai

Tỷ lệ cho vay  điều chỉnh

AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 40% 50%

BAF

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam 0% 20%

DCL

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 1% 40%

DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 20% 40%

GIL

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh 50% 40%

HTN

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 40% 20%

NCT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 40% 50%

NTL

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm 50%

40%

SBA Công ty Cổ phần Sông Ba 1%

50%

SCS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn 0%

50%

SGN Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 0%

50%

SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 1%

40%

TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 1%

40%

TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 1%

50%

THG Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang 1%

20%

TIG CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 1%

20%

PDR

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 20%

40%

 

Xem thêm chi tiết Danh mục và tỷ lệ ký quỹ sàn HNX và HSX