Chia sẻ:

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông ABBANK năm 2019


Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông ABBANK năm 2019


ABS xin thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông ABBank thường niên năm 2019 như sau:


 – Ngày/giờ chốt danh sách: 12h ngày 30/03/2019.


 – Nội dung: tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.


Trân trọng!