Chia sẻ:

Thị trường diễn biến tiêu cực khi Vnindex thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 950 điểm, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 920 điểm

Thị trường diễn biến tiêu cực khi Vnindex thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 950 điểm, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 920 điểm