Chia sẻ:

Thị trường đi vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. Nhà đầu tư cần thận trọng khi ra quyết định đầu tư để chờ đợi KQKD quý 2 của các doanh nghiệp.

Thị trường đi vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. Nhà đầu tư cần thận trọng khi ra quyết định đầu tư để chờ đợi KQKD quý 2 của các doanh nghiệp.