Chia sẻ:

Thị trường đang có cơ hội đi lên trong tuần sau nhờ dòng tiền nội.

Thị trường đang có cơ hội đi lên trong tuần sau nhờ dòng tiền nội.