Chia sẻ:

Thị trường đã xác lập lại xu hướng tăng ngắn hạn.

Thị trường đã xác lập lại xu hướng tăng ngắn hạn.