Chia sẻ:

Thị trường có dấu hiệu hồi phục, song nhà đầu tư vẫn nên thận trọng quan sát và giải ngân có lộ trình vào những ngành nghề ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để quản trị rủi ro, tránh mua đuổi

Thị trường có dấu hiệu hồi phục, song nhà đầu tư vẫn nên thận trọng quan sát và giải ngân có lộ trình vào những ngành nghề ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để quản trị rủi ro, tránh mua đuổi